วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

 การสานตะกร้าจากไม้ไผ่

ขั้นตอนที่1   ผ่าไม้ครึ่งชีกตามแนวยาว

ขั้นตอนที่2  การผ่าไม้ตามแนวยาวเล็กๆกว้าง12เซนติเมตร

ขั้นตอนที่3   การเหลาไม้ให้บางๆ เหลือแต่เปลือกไม่ไผ่กับเนื้อไม้นิดหนึ่ง

ขั้นตอนที่4   เริ่มวางไม้ชั้นแรก 5-6 ชิ้น

ขั้นตอนที่5   เริ่มสานจัดไปโดยจะใช้การขัดลายสอง

ขั้นตอนที่6   การเหลาไม้เพิ่มกรณีไม่พอ

ขั้นตอนที่7   ลักษณะการขัดลายสองจะมีลักษณะสลับกัน

ขั้นตอนที่8   การใช้แผ่นพลาสติกที่นำมาจากที่รัดลังบรรจุมาใช้เสริมเพื่อความทนและแข็งแรง

ขั้นตอนที่9   กานขึ้นขอบตะกร้าจะสานกลับไปมาลักษณะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น